Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1847 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Ангажимент на службите по трудова медицина

7 август 2012 | Автор: Novina | Публикувана в Здраве & Фитнес

Наблюдението и анализът на здравното състояние, с което са ангажирани службите по трудова медицина, трябва да обхваща:

1. Консултация и помощ на работодателя при организирането на предварителни медицински прегледи и свързаните задължителни с тях изследвания служещи за определяне здравословновното състояние на работещите при постъпване на работа, определяне могат ли безопасно да извършват работата свързана със служебните им задължения и периодични медицински изследвания, прегледи и консултации с цел навременно откриване на заболявания в резултат от въздействия на работното място и ежедневните задължения.
2. Информиране на медицинските специалисти ангажирани с периодичните медицински прегледи на работещите относно евентуални опасности свързани с работния процес.
3. Известяване на общопрактикуващ лекар на работещия, относно за заболявания или тревожни показатели във физиологичните му показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
4. Службата по трудова медицина изготвя заключение относно това работещия подходящ ли е да изпълнява определени служебни задължения и позволява ли го здравето му.
5. Изработка на справка базирана на проведените периодични медицински прегледи относно здравословното състояние на работещите и определяне на връзката между здравословното състояние и въздействащите върху работника процеси на работното място.

Службите по трудова медицина са ангажирани и отговорни за водене на здравни досиета на електронен носител и водене на здравни досиета на хартиен носител по образец съгласно приложение № 6.

Подобни статии:

  1. Почивка и Диета – Ключът към Крепко Здраве Искате да подобрите вашият тонус и здравословно състояние, но не ви допада никое от известните решения? Ето няколко лесни метода,...

Автор: Novina

Този потребител е публикувал 12 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар