Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1844 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Гараж – какви документи ни трябват?

31 януари 2012 | Автор: Garaj | Публикувана в Друго

Преди да започнете дори да събирате обезателните документи, имайте предвид, че е необходимо да сте получили съгласието на комшиите и съсобствениците на имота. Например в съсобствени земи е наложително да се иска и да се получи съгласието на всички съсобственици, без изключение, с нотариално заверени подписи (изискване на чл. 183 от ЗУТ).

Съгласно указанието на Министерството на регионалното развитие и благоустройство № V8-62 от 27.06.2000 г., съгласие на съсобствениците и на етажните собственици е необходимо винаги, при прехвърлянето на право на собственост (по отменения чл. 56, ал. 3 от Закона за териториално и селищно устройство – ЗТСУ) и понастоящем по чл. 183 от ЗУТ.

След като си набавите горните нотариално заверени документи, писменото съгласие на съседите си, то едната част от документацията е приключена .

Сега нека разгледаме същинската част за материалите и актуалните материали . Според закона гаражите са ” строежи (§ 5, т. 36 от ЗУТ), с оглед на което за тях са задължителни долупосочените книжа, документи и планове .

1. Определяне на строителна линия и нива, и определяне на основен репер за проекта.
2. Виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ, издадена от важния архитект на общината.
3. Документ за собственост или учредено право на строеж върху държавна, общинска или частна земя.
4. Обезпечена и влязла в сила градо/устройствена основа.
5. Инсталационни проекти, без които строенето не може да функционира нормално (електроснабдяване и ВиК инсталации, при предвиждане на монтажна шахта, или автомивка).
6. Съзидателни чертежи, когато гаражите са очаквани за изграждане със стоманобетонна конструкция.
7. Разрешение за строеж, съгласно разпоредбите на чл. 148 и чл. 149 от ЗУТ, издадено на името на собственика, или длъжностното лице получило учредено право на строеж върху чужд имот.

От горното се вижда, че дори за едни обикновени гаражи се поставят необходимости които, първо, е нужно да се знаят и второ, да се прилагат. Тези, необходимости не бива да се пренебрегват, защото би се допуснало неоснователно строителство, с всички банални , а понякога и тежки резултати за собствениците.

Подобни статии:

  1. На коя жена какви букети и цветя подхождат Когато отиваме на гости по повод рожден ден или друго важно събитие, е съвсем нормално да искаме да зарадваме домакина...

Автор: Garaj

Този потребител е публикувал 1 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар