Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1847 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Наемането на счетоводна къща – ползите

17 март 2011 | Автор: ivan1551 | Публикувана в Бизнес

Всяка счетоводна къща предлага различни услуги за бизнеса. Тя може напълно да замени собствения счетоводен отдел на фирмата, като предложи повече и по-качествени услуги на по-ниски цени. Това се дължи на известния принцип на икономията от мащаба – счетоводните къщи работят с множество фирми, и по този начин успяват да намалят разходите си, а оттам и своите цени на счетоводни услуги. По-долу са изброени някои от предимствата от наемането на счетоводна къща:

  • Спестявате си разходите за инвентар. Например, ако поддържате собствен счетоводен отдел, трябва да отделите компютри, офис мебели и  офис техника. Също така значителен разход е и поддържането на тази техника, и годишният лиценз за счетоводен софтуер.
  • Наемането на счетоводна къща също така повишава качеството на финансовите анализи на фирмата. Опитът и работата с други фирми с подобен предмет на дейност са предпоставка на по-доброто финансово моделиране, и по-точното прогнозиране на бъдещите приходи и разходи на една фирма. Освен това можете да получите по-точни съвети за това в кои отдели и дейности на фирмата Ви функционират неефективно, на базата опита на счетоводната къща с други фирми.
  • Наемането на счетоводна къща е доста по-евтино, отколкото назначаването на счетоводител във фирмата – защото освен всичко друго спестявате разходите си за осигуровки, отпуски и обезщетения. При евентуалното напускане на счетоводител, това няма да доведе до сътресения във финансовата отчетност на фирмата Ви.
  • Добрите счетоводители по правило предпочитат да работят в счетоводни къщи. Това е така, защото повечето счетоводители с основание смятат, че опитът, който ще получат в една счетоводна къща е много по-ценен, отколкото опитът, придобит другаде. Причината за това е, че задачите и счетоводните казуси, с които един счетоводител се сблъсква в процеса на работата, са най-много в счетоводните къщи – поради разнообразието от фирми и клиенти.
  • Когато използвате услугите на счетоводна къща, вие предпазвате фирмата си от глоби и санкции от страна на държавата, резултат от грешки в счетоводната отчетност. В договора за счетоводно обслужване всички сериозни счетоводни къщи включват клауза, в която се задължават да заплатят наложените глоби в резултат от грешки в счетоводството. Такива грешки могат да бъдат ненавременно подаване на декларации, неправилно осчетоводяване на стопанските операции, и други.
  • Използването на счетоводна къща също така гарантира, че управителите на фирми ще могат да насочат времето и енергията си към развитието на бизнеса – като намирането на нови клиенти, завземането на нови пазари и развитието на продуктите си. Дейностите, свързани с висенето по опашки в данъчните служби и разправиите с различните данъчни служители вече се извършват от професионалисти, имащи опит със справянето с подобни ситуации.
  • И на последно място, счетоводните къщи могат да си позволят модерен и скъп счетоводен софтуер, който притежава възможностите за създаването на тези счетоводни справки и анализи, от които управлението на фирмата се нуждае, за да вземе правилното решение. Използването на подобен софтуер е нерационално за самостоятелна употреба, но благодарение на многото си клиенти, счетоводните къщи могат доведат висококачествените счетоводни продукти, преди достъпни само за големите компании, до обикновените фирми.

Няма подобни статии.

Автор: ivan1551

Този потребител е публикувал 1 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар