Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1850 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ОТКАЗ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, В СИЛА ОТ 01.01.2012 г.

12 януари 2012 | Автор: vipconsult5 | Публикувана в Бизнес

Еднa от най- съществените промени с практическа насоченост в Закона за Търговския регистър влезли в сила от 1 януари 2012 се регламентира в чл. 19 и 22. Измененията предвиждат възможността фирмите и техните адвокати да отстраняват пропуски в подадените документация. По този начин се очаква значително да намалеят отказите и разноските на фирмите за държавни такси.

Процедурата се предвижда да бъде следната: Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър. Така въведения срок за произнасяне по заявленията обаче не касае заявленията за подаване на ГФО, където на практика срокът остава неограничен.

До края на първия работен ден след подаване на документите, длъжностното лице трябва да се произнесе относно тяхната пълнота и да даде указания за допълването им. Указанията ще се отразяват върху партидата на търговеца . Имайте предвид , че съобщения за нередовност на заявленията няма да бъдат изпращани на адрес , затова всеки сам ще следи статуса на подаденото заявление.При наличие на указания за изправяне на непълноти и неточности в документите, заявителят трябва да предостави липсващите документи в срок от 2 работни дни. Подаването на допълнителното представените нови документи ще се извършва с ново заявление. Ако нередностите не се отстранят в предвидения от закона срок, тогава се постановява отказ, който може да бъде обжалван по прилагания и до момента ред.

В закона за търговския регистър настъпиха още редица важни изменения, на които ще се спрем в някой от следващите ни статии.

Адвокатска кантора ВИП Консулт
www.vip-consult.net

Подобни статии:

  1. Нова година в Прага 2011/2012 Прага – Златния град, Майката на градовете или сърцето на Европа. Това са някои от имената, които туристите използват, когато...
  2. Финансови отчети – процес по публикуване в интернет Според  закона за счетоводството, някои от юридическите лица осъществяващи дейност било то със стопанска или нестопанска цел на територия на...
  3. Нов бизнес в България Законът за търговския регистър, влязъл в сила от 1 януари 2008г., опрости процедурата по регистрацията на фирма за българските предприемачи....
  4. Free MLM – нова MLM компания. В днешно време милиони хора по света работят в различни MLM компании. Това безспорно е едена световна тенденция, която е...
  5. Хороскопи и оракул в глобалната мрежа през 2012 година Зодии и хороскопи се търсят ежедневно в световната мрежа. Освен тях също се търси и оракул, който също дава някои...

Автор: vipconsult5

Този потребител е публикувал 1 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар