Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1850 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Организация на счетоводството след регистрация на ЕООД

8 април 2013 | Автор: ventsi_wad | Публикувана в Бизнес

Започването на собствен бизнес е крачка в живота, за която никой не е напълно подготвен. Факт е, че бизнес средата и законите се променят непрекъснато и дори току що да си излязъл от университета, подплатен с максимално теоретични знания, все има нещо, което току-що са променили. Веднъж насочил се към сферата на собствения бизнес, всеки трябва да знае, че му предстои непрекъснато да учи и да се самоусъвършенства. Често това става в резултат на практиката и проба-грешка, но дори тогава всяка крачка напред е резултат от придобити знания и опит.

Едно от първите неща, за което трябва да се помисли след регистрация на ЕООД и стартиране на собствен бизнес е намирането на добра счетоводна къща предлагаща качествени счетоводни услуги. Всяка фирма е задължена да води счетоводна отчетност на дейността си и да отразява счетоводно движението на своето имущество. Според търговския закон на България е необходимо периодично да се установяват активите и пасивите на фирмата и да се обобщават в годишен финансов отчет. Законът за счетоводството и съответните счетоводни стандарти строго регламентира начините, по които се извършва счетоводната отчетност на всяка фирма. Едно предприятие или фирма следва да има свой собствен индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съобразени със закона. Счетоводното отразяване на всяка активност на фирмата трябва да се извършва по правилата като се изготвят коректно всички документи.

Изискванията на Закона за счетоводството е да се изготва веднъж годишно финансов отчет, но когато фирмата развие значително дейността си е възможно и желателно да се извършват на определен период и междинни финансови отчети с цел оптимизиране на разходите и по-добро управление. Междинните отчети нямат задължителен регламент и съдържанието и структурата им обикновено се определят от Управителя на фирмата.

По закон годишният финансов отчет на всяка фирма трябва да бъде изготвен до 31 март на всяка следваща година като той трябва да съдържа достоверна информация за паричните потоци на фирмата през изтеклата година и крайните финансови резултати. При добра счетоводна организация и спазване на счетоводната политика на фирмата изготвянето на счетоводен баланс не е трудно. За изготвянето му обаче законът има изисквания относно квалификацията. Този, който съставя годишния финансов отчет на една фирма носи отговорност за верността на съдържанието на документа и верността на данните в него. Именно затова според закона за счетоводството този документ трябва да бъде изготвян само от правоспособен и квалифициран счетоводител с професионален стаж.

Да се наеме счетоводител обикновено излиза доста по-скъпо и особено в началото не е удачен вариант. Повечето от фирмите прибягват до услугите на някоя от счетоводните къщи, защото този избор им гарантира по-ниски разходи и по-качествени счетоводни услуги. Факт е, че счетоводните кантори следят всички новости в законодателството и спазват сроковете така, че е изключен риска от некомпетентност да се допусне грешка.

В чл.53, ал.3 от Закона за счетоводството е записано, че: “Годишният финансов отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор, в предвидените от закона случаи.” А в чл.38 е отразено кои са случаите, когато Годишният финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит. Именно затова в много от случаите изборът да се ползват счетоводните услуги на счетоводна къща спестява доста проблеми и дава възможност на Управителя да се съсредоточи повече върху мениджмънта и успеваемостта на своя бизнес, а не да се занимава денонощно с цифри.

Счетоводителите в една счетоводна кантора следят редовно всички законови промени и срокове. Изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството са след съставяне на Годишен финансов отчет, той да бъде публикуван като публикуването ме се заявява и представя в търговския регистър. В чл.40 от Закона за счетоводството е определен срока за това публикуване – до 31 май за ЕТ, до 30 юни за ООД, в срок до 31 юли за всички други търговци. Фирмите, които не спазват сроковете обикновено подлежат на глоби.

Затова е важно много добре да се помисли когато се организира счетоводството на една фирма и да се внимава към чий счетоводни услуги се прибягва. Важността на този избор след регистрация на ЕООД е почти толкова голям, колкото когато се избира фирма за изработка на фирмен сайт.

Добрият фирмен сайт ще помогне на фирмата да стане популярна и да се развие, а добрата счетоводна кантора ще управлява и осчетоводява активите й. Това са първите и основни два важни избора след регистрация на ЕООД, от чието решение до голяма степен зависи успешния старт и бъдещето на един бизнес.

Подобни статии:

  1. Финансови отчети – процес по публикуване в интернет Според  закона за счетоводството, някои от юридическите лица осъществяващи дейност било то със стопанска или нестопанска цел на територия на...
  2. Регистрация на фирма и изписване на името й на чужд език Когато ни предстои регистрация на фирма, едно от важните неща, за които трябва предварително да помислим е името и неговата...
  3. Как се формира цената на счетоводната услуга? Повечето управители на фирми, на които им се е наложило да ползват услугите на счетоводна къща или външен счетоводен специалист,...
  4. Какво се случва с малкия и среден бизнес по време на криза? Нека се опитаме да направим кратък анализ на двата основни варианта: 1. Мениджърите успяват да извадят полза от кризата и...
  5. Регистрация на фирма Напоследък все повече хора се замислят за регистрация на фирма , като актуалната форма в момента е ЕООД , най-вече...
  6. Бизнесът с регистрация на фирми – как да победим конкурентите? Ако сте начинаещ адвокат и харесвате романите на Джон Гришам, вероятно често ще си представяте бляскавите победи, които ви предстоят...
  7. Наемането на счетоводна къща – ползите Всяка счетоводна къща предлага различни услуги за бизнеса. Тя може напълно да замени собствения счетоводен отдел на фирмата, като предложи...
  8. Няколко важни счетоводни понятия Ако се нуждаете от счетоводни услуги във Варна и търсите подходящата счетоводна фирма, то е добре все пак да имате...
  9. Счетоводни услуги СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЛОНДОН, АНГЛИЯ Ако мислите че счетоводните услуги са ненужна дайност, която води само до допълнителни разходи, ако неразбирате...
  10. Предимства на абонаментното счетоводно обслужване Всеки собственик на бизнес се стреми да повиши ефективността на своята дейност. За целта е необходимо не само да се...

Автор: ventsi_wad

Този потребител е публикувал 8 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар