Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1847 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Производството на строителни машини през военните години

20 април 2011 | Автор: w1ck3dgam3 | Публикувана в Друго

Производството на строителни машини през военните години беше почти прекратено поради преминаването па действуващите предприятия към оси­гуряване на нова продукция, необходима за фронта.

През време на войната строителните организации не получиха нови строи­телни машини за кърти чисти извозва. Механовъоръжеността на строителните организации намаля. Спадна и степента па механизирано изпълнение на работите, достигната през 1941 г. Механизирането на работите се осъществяваше предимно чрез по-ин­тензивно използуване на наличните машини, чрез въвеждане на по-висока сменност на работа, а също така и с помощта на изготвените със собствени си­ли на строителните организации по-прости механизми.

Войната нанесе на страната тежки вреди. Напълно или частично бяха разрушени много градове и села, 32 хил. промишлени предприятия, изгорени и разрушени 6 млн. сгради.

Основна задача в четвъртия петгодишен план, приет в началото на 1946 г., беше пълното възстановяване на довоенното равнище и създаване на необходимите резерви от мощност за по-нататъшния подем на всички отрасли на народното стопанство.

Първостепенно значение при решаване на големите задачи за възстано­вяване на разрушените градове и села и изграждане на нови промишлени предприятия, сгради и съоръжения въввсички отрасли на народното стопан­ство придобиха въпросите за повишаване на техническото равнище на строи­телното производство и снижаване на неговата трудопоглъщаемост главно чрез по-висока степен на механизиране.

Задачите за развитието на механизацията бяха включени в съдържанието на много важни партийни и държавни документи. В закона за петгодишния план в периода 1946—1950 г. се предвиждаше степента на механизирано изпълнение на земните работи да достигне 60% в 1950 г., на натрошаването на камък — 9 на приготовлението на бетонна смес — 95%, на приготов­лението на разтвор — 90%, на полагането на бетонна смес — 60%, на боя­джийските работи — 50%.

В годините на четвъртата петилетка започна бързо да се увеличава про­изводството на строителни машини.

Взетите от партията и правителството мерки за задоволяване на строи­телните организации с машини осигуриха бързо увеличаване на степента на механизирано изпълнение на строителните и монтажните работи, особено на големите обекти.

Характерен пример за усъвършенствуване на технологията и механиза­цията на строителните работи във връзка с нарастването на машинния парк бе изграждането на Волго-Донския канал на името на В. И. Ленин. Каналът с дължина 101 кт беше построен за кратък срок — 2,5 години (1949—1952 г.). При изграждането на канала и на Цимлянската ВЕЦ бяха изпълнени над 174 млн. пг земни работи, положени около 3 млн. тя бетон-и стоманобетон и монтирани 44 хил. тона метални конструкции и съоръжения. Бяха построе­ни и над 250 съоръжения в непосредствено близките до канала райони.

Подобни статии:

  1. Техническият прогрес и повишаването на равнището на меха­низацията Техническият прогрес и повишаването на равнището на механизацията и услуги като кърти чисти извозва са резултат на развитието на материално-техническата база на...
  2. Вече двадесет години сме на антибиотик Когато човек е болен първо започва да игнорира болежките си. След това се стряска, когато вече е нетърпимо отива на...
  3. Кафе машини с капсули Lavazza – обективни предимства. В последните няколко години капсулните ситеми на Лаваца, включващи кафе машини и капсули Lavazza Blue и Espresso point, придобиха сериозна...
  4. Пътна помощ Когато тръгваш на море, винаги си проверявай колата в сервиз. Това вече ще свети в главата ми като неонова реклама...

Автор: w1ck3dgam3

Здравейте, казвам се Андрей Димитров. Занимавам се съм SEO като работя изцяло по лични проекти. Поддържам директория за статии radiowish.net както и още няколко подобни :)

Този потребител е публикувал 23 статии.

Вашият коментар