Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1847 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Що е Социална Мрежа

8 септември 2011 | Автор: libero | Публикувана в Комуникации

Социалната мрежа по същността си е конгломерат от отделни елементи – предимно отделни индивиди или организации, свързани помежду си чрез общи идеи, светоусещане, облаги, дружба, нагласи или други общи за тях характеристики. терминът социална мрежа съществува отдавна в човешката история. В основата на социалната мрежа са залегнали човешките взаимоотношения и връзките между тях, имащи различен и многообразен характер.
Самото понятие  съществува още от дълбоко минало. Най-проста и натурална връзка между хората, освен родствената, е била разменната. Неизменна част от живота на хората е бил съсредоточен около този тип взаимоотношения – „аз ти давам, ти ми даваш”. По този начин те са подсигурявали съществуването си и са получавали взаимна изгода. От гледна точка на размяната връзките са били симетрични, всичко е било точно регулирано. На по-късен етап, на базата  на принципа на размяната, връзките между хората постепенно стават по- комплексни и започват да придобиват съвременният си вид.
Днес основите на социалните мрежи са многобройни – всяка отделна институция сама по себе си е вид социална мрежа. Най-елементарното обяснение за това е, че тя е изградена от хора със подобни интереси, обединени от общи или подобни цели и занимаващи се с обща дейност. Ако анализираме да речем един университет: две главни съвкупности – студенти и преподаватели, ще видим, че и двете съвкупности се занимават с наука; сферата е обща – образованието; интересът и идеите им се сходни; имаме наличие на отношения и връзки между двете съвкупности. Всичко това превръща университетът в социална мрежа. Ако разсъждаваме по-дълбоко в тук също може да се говори за размяна – елементите на размяната са познанията, а обменът им е реален, съществува посока и траектория.
За да определим един феномен като социална мрежа, има още един важен момент: информацията. Във всяка социална мрежа се обменя информация, която е значима за участниците. Тази информация може да е освен лична, така и обща в зависимост от самата социална мрежа и  нейният характер. Тя създава фундамент за контакти между хората и задълбочава техните общи интереси. И тук налице е размяна, а нейният продукт е нематериален.
Ако направим справка в мрежата и използваме например Гугъл, за да открием информация относно „социална мрежа”, върнатите резултати, които намираме са любопитни и разнообразни, което само по себе си показва, че понятието е доста обширно по своето значение. Намираме данни за аграрна социална мрежа, за социалната мрежа на любители на спорта, деца и родители, Фейсбук… Всичко това излиза под зададено търсене с ключова дума «социална мрежа» и резултатите изобщо не се изчерпват с тези няколко примера. Всъщност интернет сам по себе си е една социална мрежа, разгръщаща много възможности пред потребителите си – както в областта на общуването и връзките между хората, така и по отношение на възможности за реализация и т.н. Друг любопитен факт е, че „жените доминират по активност в социалните мрежи в България”. Макар и по-малко като брой от мъжете, по една или друга причина жените, като потребители на социалните мрежи, се оказват една по-активна група от потребителите и показват по-силна нагласа за комуникация и обществени контакти. Явно нежният пол се оказва с по- голяма готовност за новостите и възможностите на модерния свят.
Обществото достига висок ръст в развитието си. Хората не представляват само самостоятелни индивиди, а обитават един развит и свръх-  модерен свят, предлагащ на потребителите и клиентите голямо многообразия продукти от най- различен характер. Социалната среда е обогатила своите характеристики и се е превърнала в комплексно и нееднозначно понятие.

Няма подобни статии.

Автор: libero

Този потребител е публикувал 4 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар