Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1844 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Как се формира цената на счетоводната услуга?

26 юли 2012 | Автор: savatage | Публикувана в Бизнес

Повечето управители на фирми, на които им се е наложило да ползват услугите на счетоводна къща или външен счетоводен специалист, сигурно са се замисляли доколко цената за счетоводни услуги, която заплащат, е реална и адекватна.

Мистериозността на цените в сферата на счетоводството се подсилва от традиционното непознаване от страна на управители и мениджъри на най-общите принципи на счетоводно отчитане, данъчно обслужване и администриране на персонала. Много от счетоводните къщи също подсилват този ефект с непрозрачната си политика при определянето на цените, като не си правят труда да обяснят на клиентите си възприетата от тях технология на ценообразуване.

Фирмите, избрали варианта да ползват услугите на счетоводни кантори, обикновено заплащат месечна абонаментна такса за счетоводно обслужване. Тя може да варира според пакета включени счетоводни услуги, както и от допълнителните услуги, които се дават като опция от счетоводните къщи.

Няма единна технология за определяне на цена на счетоводен абонамент. Всяка счетоводна фирма има собствена стратегия на ценообразуване, като взема под внимание различни фактори, които повлияват върху цената с различна тежест. Освен това цените са строго индивидуални за всеки отделен клиент, според особеностите на неговия бизнес и индивидуални потребности и очаквания.

Най-общо основните фактори, които влияят върху цената на счетоводната услуга са:
1. Сферата на дейност на фирмата – например една чисто производствена фирма би плащала повече за счетоводство от една фирма, заета в сферата на услугите;
2. Наличие на ДДС регистрация – тя предполага по строга отчетност, контрол от институциите и от там по-голяма отговорност на счетоводителите;
3. Правната форма, под която съществува фирмата (ЕООД, ООД, ЕТ, ДЗЗД, СД, АД и т.н.) – тя може да влияе върху организацията на счетоводно обслужване, данъчно облагане, осигуряване и т.н.;
4. Обем на документооборота – приходни и разходни фактури, вносни бележки, банкови извлечения и т.н.;
5. Брой заети лица по трудови или извънтрудови правоотношения;
6. Брой обекти, в които дружеството осъществява дейността си;
7. Брой левови и валутни банкови сметки;
8. Наличие на внос, износ, както и сделки със стари от Европейския съюз;
9. Дружеството подлежи ли на задължителен финансов одит и др.
10. Регионалния фактор – например цената за счетоводни услуги в Пловдив би се различавала от тази в Смолян, въпреки че параметрите на дружеството може да са идентични. Това е така, защото влияние оказват други фактори, като конкуренция в счетоводния сектор, разходи за заплати на счетоводителите, стабилност на бизнеса като цяло в региона и т.н.

Това е само един пример за факторите, които една счетоводна къща би могла да вземе предвид при определянето на абонаментна цена за счетоводно обслужване. Всяка счетоводна фирма си има индивидуални критерии и специфични изисквания при избора на клиент, но горепосочените фактори неминуемо се вземат под внимание, при определяне на цената на счетоводната услуга.

Подобни статии:

  1. Предимства на абонаментното счетоводно обслужване Всеки собственик на бизнес се стреми да повиши ефективността на своята дейност. За целта е необходимо не само да се...
  2. Какво формира цената на компютрите Днес компютрите са навсякъде. В нашия дом, на работното ни място, с нас на почива, на практика навсякъде, където отиваме...
  3. Наемането на счетоводна къща – ползите Всяка счетоводна къща предлага различни услуги за бизнеса. Тя може напълно да замени собствения счетоводен отдел на фирмата, като предложи...
  4. Счетоводни услуги СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЛОНДОН, АНГЛИЯ Ако мислите че счетоводните услуги са ненужна дайност, която води само до допълнителни разходи, ако неразбирате...
  5. Счетоводни услуги Лондон Счетоводни услуги Лондон СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЛОНДОН, АНГЛИЯ Ако мислите че счетоводните услуги са ненужна дайност, която води само до допълнителни...
  6. Цената на петрола пада трайно Изминалите дни бяха белязани от коментари относно цената на черното злато. У нас бензина падна с 4 стотинки, тъй като...
  7. Счетоводно обслужване в Ямбол Добри са прогнозите за тази година в сферата на счетоводното обслужване – счетоводните къщи в Ямбол очакват повече работа, като...
  8. Нова услуга от bgmaps Всеки може да получи към всяка карта от Bgmaps безплатен линк, за да покаже къде се намира неговия фирмен офис,...
  9. Фирмения адвокат Както показва практиката от специализирана правна помощ не се нуждаят само физическите лица, но и фирмите, нестопанските организации и отделните...

Автор: savatage

Този потребител е публикувал 2 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар