Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1850 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

6 причини, имащи влияние върху валутните курсове

8 март 2012 | Автор: zikov | Публикувана в Бизнес

Редом с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-значимите фактори за положението на икономиката на една страна. Валутните курсове заемат безспорно главна функция за нивото на държавния стокообмен, което е от огромно значение за всяка отворена пазарна икономика в света. Поради тази причина, обменните курсове са измежду най-често следените, анализирани и държавно ревизирани икономически показатели. В по-малък план те рефлектират на реалната възвръщаемост на вложените средства. Тук ще обърнем внимание на някои от по-главните показатели, които влияят върху колебанието на валутния фиксинг.

Препоръчваме ви ползването на валутен калкулатор за да не се обърквате при изчисляването на различни динамични валутни курсове.

Въведение
Преди това нека да разгледаме как движенията на валутните котировки оказват влияние на световната търговия. По-високите валутни нива превръщат износа на дадена държава на световните пазари по-скъп, а импорта по-евтин и обратното.(по-слабите стойности на валутата правят износа на държавата по-евтин, а вноса – по-скъп.)
Би могло да се очаква, че по-високите валутни равнища ще понижат държавния стоков равновесие, докато по-малките ще го увеличат.

Фактори на валутните курсове
Много фактори дават отражение върху валутния фиксинг и всички те са обвързани с търговските взаимоотношения между две страни. Спомнете си, че всички валутни курсове са непостоянни и представляват сравнителна стойност от валутите на двете държави. По-долу са разгледани някои от основните величини на обменен курс на две държави. Вземете под внимание, че тези фактори не са в дадена поредност, което се отнася и за много аспекти на икономиката. Дяловият смисъл на всеки един от тях е обект на друго обсъждане.

1. Инфлационни диференциали
Обикновено, страната с относително малки инфлационни равнища има по-скъпа валута, защото нейната покупателна възможност се повишава в за разлика от останалите валути. В края на втората половина на двадесети век, държави с слаба инфлация бяха: Япония, Германия и Швейцария. САЩ и Канада успяха да понижат инфлацията си малко след това. Страните с по-голяма инфлация най-често са очевидци на обезценяване на собствената си валута, спрямо валутите на своите бизнес партньори. Това нерядко е съпроводено с повишаване на лихвените проценти.

2. Колебания в лихвените проценти
Лихвените проценти, инфлацията и валутните курсове са взаимно свързани. Чрез изменение на лихвените проценти, централните банки влияят върху инфлацията и обменните курсове, което пък дава отражение на инфлацията и валутните равнища. В икономическия свят държавата с по-големите лихви осигурява на кредиторите по-висока възвръщаемост съпоставено с останалите. Ето защо, по-големите лихвени проценти притеглят чуждестранни капитали и са причина за повишаване на обменния курс. Ролята на по-високите лихвени проценти се обезсилва, в случай, че инфлацията в държавата е много по-висока от тази в другите страни или ако други фактори доведат до обезценяване на валутата. На лице е и обратната взаимозависимост, т.е. по-малките лихвени проценти са в състояние да предизвикат понижаване на обменните курсове.

3. Липси по текущата сметка.
Текущата сметка по същество е търговското равновесие на дадена страна и неините търговски партньори. Тя онагледява всички постъпления между държавите за продукти, услуги, лихви и дивиденти. Дефицитът по текущата сметка показва, че държавата харчи повече на международните пазари, отколкото печели и е наложително да заеме чуждестранни капитали, за да го компенсира. С други думи, държавата се нуждае от по-голямо количество чужда валута, отколкото взима от експорта си, а дава по-голямо количество от валута си, отколкото изисква чуждото търсене. Завишеното търсене на чужда валута довежда до понижаване обменния курс на държавата до етап, в който местните стоки и услуги се превръщат в прекалено евтини за чужденците, а чуждите активи са прекалено скъпи, за да осигурят постъпления за вътрешния пазар.

4. Обществен дълг.
Държавите биха се ангажирали с голям дефицит, в случай, че с него осигуряват средства за програми в публичния сектор или за правителствено финансиране. От една страна такива дейности биха подсилили местната икономика, но в същото време тези държави биват все по-малко притегателни за чуждестранните инвестиции. Каква е причината? Големият дълг стимулира инфлацията и обслужването му в условията на увеличена инфлация ще доведе до снижение на курса на долара в бъдеще.

В най-лошия случай, правителството се заставя да емитира (напечата) повече от националната валута, за да погаси част от големия дълг. Това действие обаче неминуемо води до увеличаване на инфлацията. Ако правителството няма ресурса да се справи с дефицита си използвайки вътрешни механизми, (прехвърляне на държавни облигации, увеличение на паричното предлагане),то следва да засили предлагането на ценни книжа за продажба на чуждестранни инвеститори, но на по-ниски стойности. В резултат, тежкият дълг може да се окаже отблъскващ за чужденците, ако сметнат че страната крие опасности заради, неспособност за погасяване на задълженията си. Чуждестранните инвеститори не са убедени, че желаят да купуват ценни книжа в тази валута, най-вече ако опасността от непогасяване на дълговете е висок. Поради тази причина, задължението на една страната (по мнение на Moody или Standard & Poor, например) е ключов двигател за валутния й фиксинг.

5. Условия на търговия.
Възможностите за търговия изразяват съотношението на цените на вноса към тези на износа. Търговските условия са съчетани с моментните сметки и платежния баланс. Ако цените на износа на една страна се покачват с по-голяма скорост, отколкото тези на импорта, то възможностите за бизнес стават по-благоприятни. По-благоприятните условия за търговия довеждат до ръст на износа на страната. Този факт, на свой ред, довежда до нарастване на приходите от експорт, което дава възможности по-сериозното търсене на валутата на тази страна (и до ръст на стойността й). В случай, че стойността на експорта нараства с по-бавни темпове, за разлика от тази на импорта, националната валута ще стане по-евтина, поради влошените търговски взаимоотношения.

6. Политическа стабилност и икономически индекси.
Чуждите инвеститори неизбежно предпочитат стабилни страни със силни икономически показатели, в които да инвестират капиталите си. Страна, с такива характеристики ще събере повече инвестиции от други държави, които демонстрират ясно показан политически и финансов риск. Политическите кризи, например, са в състояние да предизвикат липса на доверие във валутата, а също така и до изтичане на чуждите инвестиции от страната и пренасочването им към по-стабилни икономики.

Обобщение.
Обменният курс, в който портфолиото управлява по-голямата част от инвестициите показва истинската му възвръщаемост. Понижаването на валутния курс очевидно намалява покупателната възможност от приходите и капиталовите печалби от приходите. Освен това, обменният курс влияе на други фактори, като доходи от лихвени проценти, инфлация и дори капиталовите печалби от ценните книжа. Валутните курсове се регулират от множество взаимно зависими причини, които често смущават и най-вещите икономически експерти. Инвеститорите независимо от всичко следва да знаят, че валутните нива и фиксингът заемат важна роля за възвръщаемостта на инвестициите им.

Подобни статии:

  1. Валутни курсове В паричната област, валутни курсове (известни още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate...
  2. Стартира нов сайт за безплатни курсове по програмиране Наскоро излезе нов сайт в Интернет, посветен на безплатните уроци, курсове, книги, видео и статии за програмиране на български език: http://www.kursove-uroci-knigi-obuchenie-programirane-web-design-csharp.info/....
  3. Шофьорските курсове днес Факт, който наскоро открих е, че първите писани правила за движение у нас са написани в началото на миналия век...
  4. Парфюми – как правилно да ги прилагаме върху тялото? Ароматът на марковите парфюми ще повиши настроението ви и ще придаде на тялото ви приятно ухание, когато се нанесе на...
  5. 2 неща, върху които трябва да се помисли при избор на гаражни врати Днес, автоматичните гаражни врати започват да се превръщат в стандарт при новите гаражи, а и не само при тях. И...

Автор: zikov

Този потребител е публикувал 2 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар