Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1847 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Фактура (Премахване на анулирани фактури от дневника за продажби)

20 септември 2013 | Автор: taloveca | Публикувана в Новини

Обикновено, когато една фактура бъде сгрешена, тя веднага се анулира, тъй като грешките при тези важни документи са недопустими. Но, какво става с въпросните фактури по-нататък? Отговорът е – те се отписват в дневника за продажби на съответния издател. Според правилника, анулираните в данъчния период документи, се причисляват към определения файл на издателя, като графите, в които би трябвало да се посочи дадена стойност или се пише нула, или изобщо не се попълват.
Тоест, когато една фактура се анулира в месеца на издаването си, тя се записва в дневника за продажби, но без никакви стойности. Единствено се посочват данните на получателя, както и вида на услугата или определената стока. По принцип, в тези случаи, документите не се отразяват в дневника за покупки на този, който трябва да получи фактурата.
Когато, по време на данъчния период, който се различава от този на издаване на съответния документ, една фактура бъде анулирана, документът, посочващ данъка, се отразява във файла на издателя. В графите, където се посочват стойности, се записват такива, които да бъдат равни на оригиналните, посочени в дневника, като трябва да бъдат с противоположен знак. По този начин, всички анулирани фактури могат да се запишат отново, с разлика в стойностите – те ще са с отрицателен знак. Той ще намали дължимото от доставчика за данъчния период, със стойността на данъка, който се съдържа в нея. Заради това, че при анулиране на един документ, се създава нов, ако при него има посочено ДДС, съответното намаление на данъка няма да се осъществи.
Ако се анулира документ по време на данъчен период, който е различен от този на издаването й, фактурата трябва да бъде отразена в дневника на получателя, с отрицателен знак, за периода на анулирането й.
При неотразяване на съответния данъчен документ, следва санкциониране при посочване на по-малък размер на данъчното задължение. Точно заради това, доставчикът няма как да бъде санкциониран.

Подобни статии:

  1. Системи за издаване на електронни фактури Безкрайно бързия прогрес на технологичните процеси и най-вече цифровизирането на всички фирмени данни поставят на преден план употребата на електронни...
  2. Електронните фактури в цифри В чисто финансов аспект въвеждането на електронните фактури в Европейски съюз, по направенети вече разчети ще доведе до спестяването на...
  3. Кинезио ленти за премахване на болките Знаете ли, че една трета от съвременните българи страдат от болки в кръста. Това число постепенно ще нараства защото днешните...
  4. Как да различим истинските професионални ключари от измамниците? Винаги, когато ви се наложи да потърсите специализирани ключарски услуги, които да ви помогнат да решите определен проблем, трябва да...

Автор: taloveca

Този потребител е публикувал 40 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар