Добре дошли в нашата Директория за статии - inArticle.
Ние имаме 1850 публикувани статии и 2778 регистрирани автора.

Музиката като фактор за пълноценното Детско развитие

8 септември 2011 | Автор: libero | Публикувана в Изкуство & Забавление, Образование

Специалистите в областта на Детската Психология утвърждават, че музиката несъмнено заема изключително важно място в живота на детето в периода на предучилищна възраст и е едно от най- силните и емоционалните и средства за възпитателно въздействие върху тях. В най- голяма степен тя допринася за естетическото развитие на децата. Слушайки различни музикални произведения , децата се приучават да възприемат и разбират музиката като изкуство, да чувстват прекрасното в мелодията , ритъма на песента.

„Ритъмът е първият елемент на музикалното възприятие , който е преобладаващ в музикалните представи не само на децата в предучилищна възраст , но и на по-големите ученици”.

През последните десетилетия психологическата наука разкри неподозирани преди това възможности за предучилищна възраст. Най-ранните периоди за психическото развитие на детето се характеризират с извънредно голяма динамика на промените. Само през първите шест години мозъкът осъществява 90% от своето развитие. Детето трябва да научи през първите си няколко години повече, отколкото през който и да е по-късен период и това научаване е фундамент на цялото му по-нататъшно развитие.

Познаването на хода на възрастовото развитие на музикалните способности може да подсигури откриването на ранните изява на необичайни за възрастта постижения. Редица автори разкриват огромния потенциал на детството като основа за по-нататъшно музикално развитие на детето/В.М. Бехтерев , Н.А.Ветлугина , И.Л.Дзержинска , П.Михел , К.Форай и др.

Недооценяването и пренебрегването на музикалните възможности на  детето води до забавяне на развитието на музикалните способности.

Това обеднява музикалното му развитие, пропуска се неоценима възможност , осигуряваща пълноценното общуване на съвременния човек с музикалното изкуство. Лев Виготски  пише , че най-благоприятното време за въздействие, формиране на характера и възпитание,е времето, когато съответните функции са в етапа си на съзряване. Когато определена функция е завършила своето съзряването, тя повече не се поддава на съществени изменения. Най-активният период на съзряването е ранната детска възраст. Следователно може да се заключи , че всичко, което се посее в този период , дава богата жътва в по-късна възраст. Виготски отбелязва също така, че обучението е необходим момент в процеса на детското развитие. Двата процеса : на обучение и развитие, се намират в сложни отношения , при което  , обучението , за да играе съществена роля за развитието , трябва да върви „пред” него.

А.Атанасова в централния труд прави анализ на данните , според които при 61% от изследваните лица музикалните способности са се проявили през първите седем години от живота. Тези резултати дават основание да се определи този възрастов период като изключително важен за развитието на музикалните способности и оптимален за откриване на деца с ярко изявени и на високо равнище способности.

Периодът от една година е най-интензивен и богат на промени. Към края на първата година детето пляска , слушайки ритмична и харесвана от него музика , може да приведе в действие музикална играчка , прави движения с тяло , които са по-скоро емоционален израз на съприкосновението с музиката.

През втората година се повишава значително емоционалната отзивчивост на детето към музиката и интересът му към нея. То вече притежава по-голяма възможност за координация на движенията на крайниците. На тази възраст детето усеща настроението на музиката и прави опит да го отрази в прости движения – пляскане , чукане , тропане и др.

Подобни статии:

  1. Ролята на музиката в живота ни Всички слушаме музика и харесваме определена музика, но не осъзнаваме колко голяма част от живота ни е музиката. Според бимузикологистите(Биомузикологията...
  2. Телевизията и Интернет като средства за Информация   Потребността от повече знания и информироност е вродена човешка потребност. От зората на човечеството хората са искали е да...
  3. Александър Мирчев и музиката От много години работя в къщите, които съм имал. Това е моята среда и искам да творя в нея. Всички...
  4. Устойчиво развитие на стоманените конструкции Нека в началото да направя кратък опит да опиша какво се има предвид, когато се мисли за устойчиво развитие. Устойчивото...
  5. Детска градина Bright Детска градина BRIGHT — център за здравословна грижа и развитие (Bright Child Care & Development Centre). Методи на Валдорфска педагогика...

Автор: libero

Този потребител е публикувал 4 статии. Почти се е зарибил и вероятно скоро ще напише и нещо за себе си.

Вашият коментар